76. Vai pašaizsardzība ir atļauta?


Kristības dāvana

Lai gan kristāmajam Kristība ir pasīvs notikums, tas nekad nav mehānisks process. To nepārprotami apliecina Kristības saistība ar Garu (Mt.3:11; Ap.d.10:47; Jņ.3:5; 1.Kor.12:11–13).

Kristības dāvana


Kristības dāvana ir Svētais Gars. Taču Svētais Gars ir pats Kristus, kas mīt savu ticīgo sirdīs (2.Kor.3:17; Rom.8:9–11, 14 un turpmāk; Ef.3:16 un turpmāk). Kristītie ir kā nams, kurā ir iemājojis Svētais Gars.

Viņš sniedz patiesas zināšanas par sevi (1.Kor.2:10) un savu gribu. Viņš mūs māca un mums atgādina par visu, ko Kristus virs zemes ir sacījis (Jņ.14:26). Viņš mūs vada visā patiesībā (Jņ. 16, 13), tā ka mēs nepaliekam bez zināšanām par Kristu un dāvanām, kuras Dievs mums ir devis Kristū (1.Kor.2:12; Ef.1:9).

Dāvana, kuru mūsos rada Svētais Gars, nav nedrošība, bet gan pārliecība un izšķiršanas spēja. Tādējādi mēs gūstam spējas staigāt Garā (Gal.5:16, 18, 25; Rom.8:2, 4) un pārliecībā.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.