e-NOTEIKUMI

e-BAZNICA nav pakārtota nevienas cilvēku organizācijas reliģiskajām interesēm, nav iegrožota ar kādas pasaulīgas ideoloģijas valgiem, nedz arī aizstāv kādu atsevišķu indivīdu taisnību, uzskatus vai viedokli, bet ir vērsta uz patiesības atspoguļošanu e-vidē balstoties vienīgi kristiešu Svētajos Rakstos. Tāds ir e-BANZICAs mērķis no pašiem pirmsākumiem, bet realizēt to mēs varam tikai visi kopīgi.

e-BAZNICAs administrācija aicina iesaistīties ikvienu e-baznīcēnu e-BAZNICAs veidošanā, un izskatīts visus iesūtītos ierosinājumus un rakstus. Lai mūsu sadarbība noritētu veiksmīgi, lūdzam visus jautājumus, kas saistīti ar e-BAZNICAS saturu, sūtīt uz e-KONTAKTOS

Par diskusiju kultūru e-BAZNICĀ ir atbildīgi paši e-baznīcēni. e-BAZNICAs administrācija pilnībā uzņemas atbildību par e-BAZNICA tematisko izkārtojumu, un patur tiesības rediģēt vai dzēst atsauces un tēmas e-POLEMIKĀ, ja tās, saskaņā ar pastāvošo likumdošanu var tikt atzītas par kaitējošām Latvijas valstij vai tās iedzīvotājiem, jeb izrādītos klaji anti-kristīgas [nepamatoti vērstos pret patiesību kā to atrodam Svētajos Rakstos – Bībelē]. Administrācija neuzņemas atbildību par e-baznīcēnu paustajiem personiskajiem uzskatiem un izteikumiem atsaucēs.

Visu e-BAZNICAs dalībnieku pienākums ir iepazīties ar šiem noteikumiem, atzīt, ka ir brīdināti, un savu piekrišanu apliecināt reģistrējoties: