236. Kāds ir Kristus Baznīcas garīgais liktenis?


Attaisnoti Dieva priekšā ne bez taisnības

Kristus taisnumu jeb nopelnu Dievs savā Vārdā un Sakramentos mums piedāvā un liek priekšā, un vēlas, lai ticībā, kuru Svētais Gars caur Vārdu ir iededzis mūsos, mēs to turētu un saņemtu (Rom.3).

Attaisnoti Dieva priekšā ne bez taisnības

Tādējādi mēs tiekam attaisnoti Dieva priekšā ne bez taisnības, bet caur augstākās un pilnīgākās taisnības iejaukšanos, kuru Dieva Dēls, mūsu Starpnieks, ir ieguvis ar savu paklausību, ciešanām un augšāmcelšanos.

Jo šo svešo taisnību jeb Kristus taisnību Dievs savā žēlastībā piedēvē un nodod grēciniekiem, kuri patiesā grēku nožēlā, īstenā ticībā, Vārdā un Sakramentos turas pie Kristus, kuru Dievs darījis mums par taisnību, un novieto Viņu starp saviem grēkiem un Dieva dusmību.

Un šīs Kristus taisnības jeb nopelna dēļ Dievs attaisno tos, kas viņam tic, tas ir, pasludina viņus par taisniem, atlaiž viņu grēkus, lāsta un mūžīgās nāves spriedumu, uzņem tos savā žēlastībā, pieņem kā dēlus, padara tos par dzīvības un mūžīgās pestīšanas mantiniekiem.

“Tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu. Ar Viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā, kurā stāvam un teicam sevi laimīgus cerībā iemantot dievišķo godību” (Rom.5:[1 – 2]).

Birkas: , , , , , ,



Abonē šīs atsauces.




Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.