276. Kas ir trešā lieta, ko mēs lūdzam Svētajā Lūgšanā?


Kristus augšāmcelšanās no mirušiem

Kāpēc trešajā dienā notika Kristus augšāmcelšanās no mirušiem?

Kristus augšāmcelšanās no mirušiem

Kristus augšāmcelšanās no mirušiem notika:

 • lai ar to apliecinātu, ka Viņš ir Dieva Dēls.

  Sagraujiet šo templi, un trijās dienās es to atkal uzcelšu! [Jņ.2:19]

 • lai ar to apliecinātu, ka Viņš ir gandarījis par mūsu grēkiem un iemantojis mums patiesu taisnību Dieva priekšā.

  Ja Kristus nav augšāmcēlies, tad veltīga ir jūsu ticība un jūs vēl esat savos grēkos. Tad jau pazušanā gājuši ir arī Kristū aizmigušie. [1.Kor.15:17-18]

  Kas mūsu pārkāpumu dēļ tika nodots nāvē un mūsu attaisnošanas dēļ ir augšāmcelts. [Rom.4:25]

 • lai pastarā Dienā visbeidzot pieceltu arī mūsu miesas un padarītu mūs par savas Valstības un no Tēva iemantotās godības līdzmantiniekiem.

  ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība. Kas tic uz mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu! Un katrs, kas dzīvo un tic man, nemirs nemūžam! Vai tu tici tam? [Jņ.11:25-26]

  Vēl mazliet, un pasaule mani vairs neredzēs, bet jūs mani redzēsiet, jo es dzīvoju, un arī jūs dzīvosiet. [Jņ.14:19]

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.