203. Ko Bībele māca par Jēzus uzkāpšanu debesīs?


Atklāts, ka Dievs rakstījis Pats ar Savu roku

Svēto Rakstu pētnieki nonākuši pie pārsteidzoša atklājuma – izrādās, ka Dievs rakstījis Pats ar Savu roku.

atklāts, ka Dievs rakstījis pats ar Savu roku


Bībelē izlasāmas četras vietas, kur Tā Kunga pirksts, kaut ko ir rakstījis.

Tā 2.Mozus grāmatā (31:18) un 5.Mozus grāmatā (9:19) sarakstītas bauslības plāksnes:

Kad Tas Kungs bija beidzis runāt ar Mozu Sinaja kalnā, tad Viņš deva Mozum divas liecības plāksnes – akmens plāksnes, kas bija Dieva pirksta aprakstītas.

Tad Tas Kungs man deva abas akmens plāksnes, Dieva pirksta aprakstītas, uz kurām bija visi tie vārdi, ko Tas Kungs ar jums kalnā bija runājis no uguns liesmām tai dienā, kad draudze bija sasaukta.

Daniela gramatā (5:5) veikts uzraksts uz sienas Balsacara pilī:

Tajā brīdī parādījās cilvēka rokas pirksti, tie rakstīja uz pils baltās sienas iepretī kroņlukturim, un ķēniņš redzēja virspusi tai rokai, kas rakstīja.

Jāņa evaņģēlja (8:6) Jēzus ar pirkstu smiltīs:

Jēzus, pie zemes noliecies, rakstīja ar pirkstu smiltīs.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.