232. Kādas vietējās draudzes un draudžu asociācijas pastāv patlaban?


Ko palīdz sātans, pasaule un miesa?

Turiet drošu prātu, es pasauli esmu uzvarējis! [Jņ.16:33]

Ko palīdz sātans, pasaule un miesa

Ko palīdz sātans, pasaule un miesa

Kur nu paliek tavs niknums, tu sātan? Kur ir tavs ļaunums, tu pasaule? Kur ir tavs cīņas spars, tu miesa? Tā ir uzvara!

Šī ir tā Kunga diena – priecāsimies un līksmosim!

Ak, kas gan būtu spējis noticēt, ka dvēsele var iemantot tādu svētību! Pasaule ir uzvarēta – ko gan tā vēl spētu darīt? Ko iespēj velns, šīs pasaules kungs un dievs? Ja pasaule nav vairs nekas, tad arī šīs pasaules dievs un valdnieks nav nekas.

Viņš gan spēj nomaitāt miesu, atņemt godu un mantu, tomēr tai pašā laikā pret savu gribu kļūst par kalpu mūsu ceļā uz labāku, mūžīgu dzīvi – tāds ir viņa ieguvums.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.