Ieskaties

2 komentāri par “Sveicam gviclo vārda dienā

  1. e-31.martā e-vienuviet e-sapulcējas visa e-kardinālu e-kolēģija, lai e-pāvesta e-virsvadībā, kopīgi e-sveiktu…. :)

    e-sveicieni e-mācītājam vārda dienā!!!

    Pats visur esi paraugs labos darbos, mācībā bezviltīgs un cienījams, veselīgos vārdos nevainojams, lai tas, kas stājas pretim, paliek kaunā, nevarēdams nekā ļauna par mums sacīt. (Tit. 2:7-8)

    Jo ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem, audzinādama mūs, lai, atsacīdamies no bezdievības un pasaulīgām iekārēm, prātīgi, taisni un dievbijīgi dzīvojam šinī laikā, gaidīdami svētlaimību, uz kuru ceram, un lielā Dieva un mūsu Pestītāja Kristus Jēzus godības atspīdēšanu. (Tit. 2:11-13)

Atbildēt