83. Ko Dievs vēlas sargāt ar sesto bausli?


Kristus mūs ir pieņēmis

“Par brāļu mīlestību man nav vajadzīgs jums rakstīt, jo pats Dievs jūs mācījis turēt savā starpā mīlestību. ..topiet šai ziņā vēl pilnīgāki!” (1.Tes.4:9-10).

Kristus mūs ir pieņēmis

Pats Kungs mums ir mācījis brālīgo mīlestību. Vienīgais, ko te vēl var pievienot cilvēki, – atcerēties par dievišķo norādījumu un pamācību un kļūt mīlestībā vēl pilnīgākiem. Dieva pasniegtā brālīgās mīlestības stunda sākās tajā brīdī, kad Dievs apžēlojās par mums un atklāja Jēzu Kristu kā brāli, kad Viņš ar Savu mīlestību ieguva mūsu sirdis.

Dievs bija žēlsirdīgs pret mums, un tā mēs mācījāmies būt žēlsirdīgi pret saviem brāļiem. Mēs saņēmām piedošanu tiesas vietā un tā kļuvām gatavi piedot saviem brāļiem.

To, ko Dievs darīja mūsu labā, nu esam parādā saviem brāļiem. Jo vairāk mēs saņēmām, jo vairāk mēs varējām dot; jo nabadzīgāka bija mūsu mīlestība pret brāļiem, jo mazāk mēs dzīvojām no Dieva žēlastības un mīlestības. Tā Dievs pats mums mācīja – būt vienam pret otru tādiem, kāds Dievs bija pret mums Kristū. “Pieņemiet cits citu, kā arī Kristus mūs ir pieņēmis Dievam par godu” (Rom.15:7).

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.