192. Kādēļ Dieva Dēls sevi tik ļoti pazemoja?Ja baznīca patiešām ir kristīga – tajā notiks daudz grēku

“Vēl citu līdzību Viņš tiem sacīja: “Debesu valstība ir līdzīga cilvēkam, kas labu sēklu sēja savā tīrumā. Bet, ļaudīm guļot, nāca viņa ienaidnieks un iesēja nezāli kviešu starpā, un aizgāja. Un, kad labība auga un metās vārpās, tad parādījās arī nezāle.” [Mt.13:24-26]

Ja baznīca patiešām ir kristīga - tajā notiks daudz grēku

Lasīt tālāk »Luterāņu arhibīskapam īsa atmiņa

Šķiet, Latvijas luterāņu arhibīskapam ir gaužām īsa atmiņa vai arī kristīgā ticība nav iemācījusi vientiesību un atklātību.

Luterāņu arhibīskapam īsa atmiņa

Lasīt tālāk »


Svētā Vakarēdiena nozīme baznīcas dzīvē

Pirmbaznīca un kopā ar to arī patiesā baznīca visos laikos zināja, ka Jēzus tanī naktī, kad Viņš tapa nodots, ne tikai bija sarīkojis saviem mācekļiem iespaidīgu atvadu mielastu un pavēlējis to atkārtot, Viņu pieminot.

Svētā Vakarēdiena nozīme baznīcas dzīvē

Lasīt tālāk »


Dieva atriebība

Jēzus Kristus mira kā būtu jāmirst bezdievim, ko pārsteidz Dieva dusmas un atriebība.

Dieva atriebība

Lasīt tālāk »


Mārtiņš Luters par Kristu jūsos

Tulkojot Bībeli, Luters labi iepazina Dieva vārdu, tāpēc viņš priekpilns daudz rakstīja par Kristu mūsos, ko mums atklāj Dieva vārds. Lūk, dažas Lutera piezīmes.

Mārtiņš Luters par Kristu jūsos

Lasīt tālāk »


Par Bauslības kalpības beigām

“Tātad tu vairs neesi kalps, bet bērns, bet, ja bērns, tad arī caur Dievu mantinieks.” [Gal.4:7]

Par Bauslības kalpības beigām

Lasīt tālāk »