240. Vai katrs ticīgais var būt pilnīgi drošs par savu grēku piedošanu?


Seksu Dievs devis vismaz piecu iemeslu dēļ

Pasaulē tiek izplatīti daudz pilnīgi aplami pieņēmumi par seksu, kas, iespējams, ietekmējuši arī daudzu kristiešu uzskatus.

Seksu Dievs devis vismaz piecu iemeslu dēļ


Kristīgais attiecību eksperts Bils Farels uzskata, ka sekss ir kas vairāk nekā erotisks sports. Tajā nav jātiecas sasniegt kādus standartus. Sekss ir ATTIECĪBAS. Sekss ir DĀVANA. Sekss ir svēta DERĪBA.

Viņaprāt jāņem vērā vismaz pieci iemelsi, kāpēc Dievs deva seksu:

 • Pēcnācēju radīšanai

  “Vaislojieties un vairojieties.” [1.Moz.1:22]

 • Jautrībai

  “Abimelehs, filistiešu ķēniņš, reiz skatījās pa logu un ieraudzīja Īzāku smīdinām Rebeku, savu sievu.” [1.Moz.26:8]

 • Kopības stiprināšanai

  “Neatraujieties viens otram, kā vien uz kādu laiku pēc pašu vienošanās, lai atrastu laiku Dieva lūgšanai, un tad turieties atkal kopā, lai sātans jūs nekārdinātu jūsu nesavaldības dēļ.” [1.Kor.7:5]

 • Atspirgšanai

  “Viņš iedveš man ar puķēm jaunu dzīvības spēku un atspirdzina mani.” [Augstā dz.2:5]

 • Liecībai

  “Vīriem pienākas savas sievas mīlēt kā savu miesu. Jo neviens nekad vēl nav ienīdis pats savu miesu, bet katrs to kopj un glabā, tāpat kā Kristus draudzi, jo mēs esam Viņa miesas locekļi. “Tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai un abi kļūs par vienu miesu.” Šis noslēpums ir liels: es to attiecinu uz Kristu un draudzi.” [Ef.5:28-32]

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.