219. Kas ir Kristus Draudze jeb Baznīca?


Kristus no sirds par mani ir dedzīgi lūdzies

“Bet tagad Es eimu pie Tevis; un par to Es runāju pasaulē, lai Mans prieks viņos būtu pilnīgs.” [Jņ.17:13]

Kristus no sirds par mani ir dedzīgi lūdzies

Sasaucis viņus kopā, es viņus iedēstīju savā Vārdā, saka Jēzus, Es viņus pasargāju ar savu miesīgo klātbūtni, kamēr Vārds iesakņojās un tapa dzīvs viņos, lai caur viņiem tas izplatītos tālāk. Es biju kopā ar viņiem, lai liktu tam pamatu, un iegūtu viņiem visas lietas, kas viņiem un visiem kristiešiem būs nepieciešamas, un ko viņi vēlēsies saņemt.

Bet tagad ir laiks, kad man atkal jādodas pie Tevis, jāsaņem mana Valstība un jādara tā zināma izplatot manu Vārdu visās tautās. Tādēļ es iesaku šos vīrus tev un dodos pie tevis, lai Tu stiprinātu un vadītu viņus ar savu Svēto Garu un dievišķo spēku.

Šīs lietas es pasaulē esmu sacījis kā liecību viņu ieteikšanai Tev, lai viņi dzirdējuši kā es aizlūdzu par viņiem, būtu Tavās drošajās rūpēs un aizsardzībā. Lai, paļaujoties uz to, viņi droši jo droši ticētu, ka viņi nekad netiks tevis pamesti, pat, ja visa pasaule un visi velni savā niknumā plosīsies pret viņiem.

Un esmu to sacījis, lai mans prieks viņos taptu pilnīgs, proti, lai viņi rastu mierinājumu Vārdā, ko būs dzirdējuši ar ausīm un cieši turējuši prātā, lai tādējādi būdami iepriecināti sacītu: Lūk, Kristus mans Kungs ir to sacījis, Viņš no sirds par mani ir dedzīgi lūdzies. Es esmu dzirdējis no Viņa paša mutes, ka Viņš mani aizsargās un pasargās ar sava Tēva visuvareno un mūžīgo spēku un varu.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.