175. Kāds ir mūsu Pestītājs Jēzus Kristus?


Mūsu asaras ir saskaitītas

Manas žēlabas un nebaltās dienas Tu esi saskaitījis! Manas asaras savācis savā traukā! [Ps.56:9]

mūsu asaras

Redzi, tas nozīmē, ka mums patiesi ir žēlīgs Dievs, kas mūs sargā un neļauj ne matam nokrist no mūsu galvas, ne asarai noritēt pār vaigiem. Jā, Viņš saskaita katru asaru, ko esam izlējuši. Kad tu raudi, Dievs tavas asaras savāc zelta biķerī.

Bet kuri ir tie, kuru asaras Viņš savāc Savā dārgajā traukā? Tie ir nabaga nožēlojamie grēcinieki. Un kas ir tas, kas tās savāc? Tas ir Dievs, visu lietu Radītājs.

To jums vajadzētu it bieži pārdomāt, lai mūsos mostos ticība, cerība un mīlestība – mums ir Dieva vārds, turklāt mūsu acu priekšā ir arī Dieva lielās laipnības un žēlastības piemēri, kā arī mūsu pašu pieredze. 126. psalmā lasām: “Kas ar asarām sēj, tie ar gavilēm pļaus: viņi aiziet un raud, dārgu sēklu sējai nesdami, bet tiešām – ar prieku viņi atkal nāks un nesīs mājup savus kūlīšus.”

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.