302. Kāds, kristību sakarā, ir kūmu uzdevums?


Vai Jēzus Kristus bija pirmais komunists?

Jēzus nebija pirmais komunists. Viņš nebija nedz komunists, nedz marksists, nedz arī sociālists.

Vai Jēzus Kristus bija pirmais komunists?

Jēzus nenāca šajā pasaulē, lai izveidotu kādu politisko sistēmu. Viņš sacīja Pilātam: “Mana valstība nav no šīs pasaules.” [Jņ.18:36]

Jēzus nāca, lai atbrīvotu cilvēkus no grēka verdzības [Kol.1:13-14; 1.Jņ.2:2], no Sātana [1.Jņ.3:8; Kol.2:13-15] un no nāves [1.Kor.15:55-57; 2.Tim.1:10; Ebr.2:14-18].

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

  * - ievadot atsauci ar linku, tā var parādīties ne uzreiz