128. Kādā veidā Dievs vēlas, lai mēs pildām Viņa baušļus?


Dievs vienīgais dod žēlastību

“Bet visas žēlastības Dievs, kas jūs Kristū ir aicinājis Savā mūžīgajā godībā, tas jūs pēc īsām ciešanām pats sagatavos, stiprinās, spēcinās, darīs pastāvīgus. Viņam vara mūžu mūžos. Āmen!” [1.Pēt.5:10-11]

Dievs vienīgais dod žēlastību


Sv. Pēteris kā labs sludinātājs ir padomājis ne tikai par to, kā savas avis ganīt, bet arī par tām rūpējas un lūdz. Viņš pabeidz vēstuli ar lūgšanu: lai Dievs dod žēlastību un spēku, ka ļaudis satvertu un paturētu Dieva vārdu.

“Visas žēlastības Dievs, kas jūs Kristū ir aicinājis Savā mūžīgajā godībā, tas jūs pēc īsām ciešanām pats sagatavos, stiprinās, spēcinās, darīs pastāvīgus.”

Tas ir vēlējums, ar kuru apustulis novēl savus lasītājus Dievam. Dievs vienīgais dod žēlastību un nevis tikai kādu noteiktu daudzumu žēlastības, bet bagātīgi, daudz un visu. Viņš ir jūs Kristū aicinājis mūžīgajā godībā – Kristū, nevis ar kādiem jūsu pašu nopelniem. Ja jums ir Kristus, tad ar ticību, bez pašu nopelniem, esat iemantojuši pestīšanu un mūžīgo godību. Viņš jūs arī sagatavos, lai jūs būtu stipri, spētu palikt nomodā un pastāvēt, paveikt daudz darba. Turklāt Viņš jūs arī stiprinās un nostiprinās, lai spējat visu panest un izturēt.

“Viņam vara mūžu mūžos.”

Slava ir tas upuris, kuru mums, kristiešiem, piederas nest Dievam.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.