172. Kādēļ bija nepieciešama pestīšana?


Lūgšanās piesaucamais

Kas mums ir jāpiesauc savās lūgšanās un kā to pamatot?

Lūgšanās piesaucamais


Savās lūgšanās mums ir jāpiesauc tikai un vienīgi patiesais dzīvais Dievs – Tēvs un Dēls un Svētais Gars, kas ir vienots būtībā, bet atšķirīgs jeb trīsvienīgs personās. Jo:

 • to viennozīmīgi nosaka Svētie Raksti, ka jāpielūdz vienīgi un tikai patiesais Dievs.

  Ir rakstīts: pielūdz Kungu, savu Dievu. [Mt.4:10]

 • tikai Viņš ir visu labo lietu Devējs, tikai Viņš dzird visu cilvēku nopūtas un spēj un grib tos glābt visās briesmās

  Tu lūgšanas dzirdi – pie tevis nāks visa radība! [Ps.65:3]

  Jebkurš labs devums un jebkura pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas Tēva, kas ir pastāvīgs un nav mainīgs kā ēna. [Jēk.1:17]

  Viņš pieķēries man, un es paglābšu viņu, es pasargāšu viņu, jo viņš zina manu vārdu, viņš sauc mani, un es viņam atbildēšu, ar viņu es posta brīdī, es izglābšu viņu un celšu godā, es došu viņam ilgu mūžu un rādīšu viņam savu pestīšanu! [Ps.91:14-16]

 • visi svēto allaž ir piesaukuši tikai patieso Dievu.

  Ābrahāms atbildēja un teica: “Redzi nu! Es esmu ņēmies runāt ar Kungu, bet esmu tikai pīšļi un pelni! [1.Moz.18:27]

  Mozus mēģināja pielabināt Kungu, savu Dievu, un teica: “Kāpēc, Kungs, tavām dusmām iedegties pret savu tautu, ko tu esi izvedis no Ēģiptes zemes ar lielu spēku un stipru roku? [2.Moz.32:11]

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.