164. Ko tu par sevi apliecini pirmajā ticības loceklī?


Dieva Vārda nicināšana ir bijusi visos laikos

“Man laužas virsū ļaudis, kas dzenas pēc ļauna viltus, tie ir atkāpušies no Taviem baušļiem. Bet Tu, Kungs, esi man tuvu, un visi Tavi baušļi ir patiesība.” [Ps.119:150-151]

Dieva Vārda nicināšana ir bijusi visos laikos


Lielā nepateicība, Dieva Vārda nicināšana un pasaules iedomība man liek domāt, ka dievišķā gaisma drīz pārstās spīdēt pār cilvēku, jo Dieva Vārdam vienmēr bijis noteikts ceļš.

Pat apustuļu laikā viltus brāļi izplatīja maldu mācības, kļūdas un ļaunas doktrīnas.

Tad nāca Ārijs, un Dieva Vārdu aizsedza bieza migla, līdz svētie tēvi Ambrozijs, Irenejs, Augustīns, Atanāsijs un citi kliedēja tumsu.

Grieķija un daudzas citas valstis bija dzirdējušas Dieva Vārdu, bet bija to atmetušas, tādēl es baidos, ka tagad Dieva Vārds var pamest Vāciju un doties citur.

Es ceru, ka pēdējā diena netiks atlikta pārāk ilgi. Tumsa sabiezē ap mums ikdienas, un Vissvētā kalpi tiek biedēti ik dienas. Izmisums nikni klaiņo pa pasauli, cilvēki dzīvo kā cūkas, ka savvaļas dzīvnieki, kā bezprāši.

Bet drīz ar pērkona spēku atskanēs balss: “Redzi, Līgavainis nāk!” Dievs vairs nespēs panest samaitāto pasauli, bet nāks šausmīgā diena un tiks sodīti tie, kas pulgo Viņa Vārdu.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.