155. Ko mēs apliecinām ar vārdiem - Visvarenais Radītājs?


Lūk, cilvēks!

“Redziet, kāds cilvēks!” [Jņ.19:5]

Lūk, cilvēks!

“Esmu pa galam! Es vairs nespēju!” iespējams kāds izsauksies, kad dzīves kamols ir bezcerīgi sapinies. Kas agrāk sniedza prieku, tagad ieved vienīgi bezcerībā un izmisumā.

Citi viņu nesaprot. Viņi tik saka: “Pats vien esi vainīgs. Ko gribēji, to dabūji.” Taču šādi vārdi ved vēl dziļākā izmisumā, jo, diemžēl, tā ir taisnība. Kritušo apsūdz apkārtējie un viņa paša sirds. Turklāt, viņš jūt arī nospiedošas Dieva dusmas. Cilvēkam nav kur patverties. Viņš ir vientuļš, un tajā pašā laikā, vainīgs Dieva priekšā. Pslamos tas izteikts vārdiem: “Mani grēki ir vienmēr manu acu priekšā.” [Ps.51:5] “Kurp lai es aizeju no Tava Gara, un kurp lai es bēgu no Tava vaiga? Ja es kāptu debesīs, Tu tur esi, ja es nokāptu ellē, Tu esi arī tur.” [Ps.139:7-8] Runājot par šādu cilvēku, nāk prātā vārdi, kas saistīti ar Kristus ciešanām, proti: “Redziet, kāds cilvēks!” [Jņ.19:5]

Jēzus ciešanas gan dažos aspektos bija citādas. Bez šaubām, Viņš juta Dieva dusmas dziļi savā dvēselē. Arī Viņš bija viens. “Mans Dievs, Mans Dievs, kāpēc Tu esi Mani atstājis?” [Mt.27:46]

Tomēr Jēzus ciešanas ir īpašas ar to, ka Viņš necieta savu grēku dēļ. Mūs grēki tika pieskaitīti kā vaina Viņam. Tādēļ Viņš nevarēja pazaudēt uzticību Tēvam.

Šādā pārliecībā Viņš spēja sacīt: “Tēvs, Es nododu Savu garu Tavās rokās.” [Lk.23:46] Un tādā pat pārliecībā Viņš spēja mierināt krustāsisto noziedznieku un redzēt aiz nāves paradīzes svētlaimi.

Kristus ciešanas sniedza mierinājumu noziedzniekam, un pat šodien dāvā mieru katrai satrauktai dvēselei, kas paļaujas uz Jēzu Kristu. Reiz Kristus izcieta Dieva dusmas par mums visiem. Viņā, šādā brīnumainā veidā, atklājās Dieva mūžīgā mīlestība.

Par izmocīto un strupceļā iedzītu cilvēku mēs varam žēli sacīt: “Redziet, kāds cilvēks!” Bet viņam tas nepalīdzēs.

Jaunā Derība rīkojas savādāk. Izmisušajam tā sūta šādu vēsti: “Redziet, Jēzus Kristus!” “Tamdēļ Dieva Dēls atnācis, lai Viņš iznīcinātu velna darbus.” [1.Jņ.3:8]

Paveikts grēks paliek paveikts grēks, un mums jānes tā laicīgās sekas. Bet Jēzus nopelnītā grēku piedošana maina mūsu stāvokli [un atrisina problēmu] Dieva acīs. Tā dod sirdsapziņas mieru. Tā dod mums gribu un spēku no šodienas sākt rīkoties pareizi.

Birkas: , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.