122. Kāds ir Dieva bargā drauda mērķis?


Radīt

Ko nozīmē: radīt?

Radīt

Radīt bībeliskā nozīmē jeb attiecinājumā uz Dievu nozīmē: likt kaut kam celties no nekā – tikai ar vārda palīdzību.

Ticībā mēs saprotam, ka visa pasaule ir veidota ar Dieva vārdu, tā ka no neredzamā ir cēlies redzamais. [Ebr.11:3]

Sākumā Dievs radīja debesis un zemi. Un zeme bija tukšum tukša, tumsa bija pār dzīlēm, un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem.  Un Dievs teica: “Lai top gaisma!” Un tapa gaisma. [1.Moz.1:1-3]

Mūsu Kungs un Dievs, tu esi cienīgs saņemt slavu un godu, un spēku, jo tu esi radījis visu, ar tavu gribu viss tapis un pastāv. [Atkl.4:11]

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.