20. Kā elku kalpība izpaužas pasaulē?


Svarīgākais baznīcā

Cik bijājama ir šī vieta, te tiešām ir Dieva nams, un še ir Debesu vārti. [1.Moz.28:17]

Svarīgākais baznīcā

Te tu redzi, ka Dievs par Savu namu nesauc krāšņās ēkas, kuras mēs esam uzcēluši. Dievs neprasa, lai šim namam būtu augstas velves nedz arī, lai tas būtu iesvētīts.

Kas tad ir vajadzīgs, lai Dievs patiesi mājotu Dieva namā?

Nekas vairāk, kā vien – lai Dievs tur būtu klāt ar Savu vārdu; kur ir Dieva vārds, tur arī Viņš mīt, savukārt tur, kur nav Dieva vārda, tur Dievs nevar mājot – lai arī cik lielu un krāšņu namu mēs celtu. Kur Viņa vārds top sludināts, tur Viņš arī atrodams; bet, kur nav šī pasludinājuma, tur nav Dieva nama – kaut arī baznīcas būtu sabūvētas cita pie citas. Baznīcai tikai tad ir nozīme, ja tajā skaidri tiek sludināts Dieva vārds.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.