73. Kad notiek grēks pret piekto bausli?


Populārākie Bībeles panti

Apkopoti un izziņoti viedierīču aplikācijas YouVersion un interneta vietnes bible.com vairāk nekā 200 miljonu lietotāju 2015.gada populārākie Bībeles panti.

populārākie Bībeles panti


Lietotnē YouVersion un mājas lapā bible.com sekmīgi darbojas jau septīto gadu un tajā patlaban atrodami vismaz 1200 Svēto Rakstu izdevumu 900 pasaules valodās (tai skaitā latviešu valodā pieejammi divi: Latviešu Jaunā Derība un 1965.gada Bībeles izdevuma revidētais teksts).

Ik sekundi tās izmanto 112 cilvēki, tiek pievienotas trīs grāmatzīmes, tiek koplietoti četri Bībeles panti un tiek atzīmētas astoņpadsmit Svēto Rakstu vietas.

Lai noskaidrotu populārākās Svēto Rakstu vietas tika ņemtas vērā lietotāju noklausītie un izlasītie, kā arī iezīmētie, koplietotie un grāmatzīmēm pievienotie Bībeles panti. Saskaņā ar YouVersion un bible.com datiem pieci populārākie Bībeles panti 2015.gadā ir:

  • Salamana pamācības 3:5-6 Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz To Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas.
  • Pāvila vēstule filipiešiem 4:6-7 Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.
  • Jozuas grāmata 1:9 Vai Es neesmu tev pavēlējis: esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies! Jo Tas Kungs, tavs Dievs, ir visur ar tevi, kurp vien tu iesi.
  • Pāvila vēstule romiešiem 12:2 Un netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba: to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs.
  • Pāvila vēstule romiešiem 15:13 Bet cerības devējs Dievs lai piepilda jūs ar visu prieku un mieru ticībā, lai jūs kļūtu bagāti cerībā Svētā Gara spēkā.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.