186. Kāds bija mūsu Pestītāja pazemības stāvoklis?


Tu patiesi esi Dieva bērns

Bet, ka jūs esat bērni, to Dievs ir apliecinājis, sūtīdams Sava Dēla Garu jūsu sirdīs, kas sauc: Aba, Tēvs! [Gal.4:6]

Tu patiesi esi Dieva bērns


Dieva Garu var saņemt tikai vienā veidā – kļūstot par Dieva bērnu, kad Viņa Gars iemājo cilvēka sirdī. Cita veida nav. Apustulis raksta, ka mēs jau esam Dieva bērni, jo Dievs ir sūtījis Sava Dēla Garu mūsu sirdīs.

Šī svētīgā atziņa atbrīvo.

Daudziem cilvēkiem ir interese par reliģiju, taču viņi arī apzinās savas iekšējās dzīves vājumu un nabadzību, tādēļ tiecas iegūt arvien vairāk “gara” un iekšēja spēka. Viņi lūdz: Dievs, dod man Savu Svēto Garu, lai varu dzīvot kā īsts kristietis.

Vai arī tu, lasītāj, neesi juties līdzīgi?

Bet ieklausies šajā Dieva vārdā un liec to pie sirds: vispirms tev ir jātiek skaidrībā par savām attiecībām ar Jēzu.

Dieva Gars ir Jēzus Gars. Tas nozīmē divas lietas. Pirmkārt, Gara uzdevums ir apskaidrot un pagodināt Jēzu, lai mēs Viņam ticētu un paļautos uz Viņu [Jņ.16:14]. Otrkārt, Gars mājos vienīgi pie tiem, kas tic Jēzum un visu savu cerību liek uz Viņu.

Gars nenāk pie reliģiski noskaņotiem cilvēkiem, lai palīdzētu tiem glābt pašiem sevi.

Gars nāk tikai pie tādiem, kas apzinās, ka ir pazuduši grēcinieki un tukšinieki un kas Kristū saņem žēlastību.

Dieva bērni ir tie, kas tic Jēzum. Ticīgie ir saņēmuši žēlastību Jēzus nopelna dēļ, un Dievs ir sūtījis Savu bērnu sirdīs Sava Dēla Garu.

Cilvēkiem, kas savā dzīvē grib piedzīvot Gara spēku, Raksti māca: atsakies no visa savējā, kam esi pieķēries, no visām pūlēm, ko veic savā spēkā, no visām ilūzijām, ka spēks no debesīm tev palīdzēs ar visu tikt galā pašam. Bet nāc pie Jēzus kā pazudis grēcinieks – nāc tāds, kāds esi, un noliec Viņa priekšā visu savu grēku un samaitātību.

Tad tu patiesi esi Dieva bērns, Jēzus ir tavs Brālis un Viņa Gars mājo tevī.

Birkas: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.