114. Kādu lietu iekārošanu Dievs aizliedz ar devīto un desmito bausli?


Mans uzkrājums

Svētīts vīrs, kas bīstas Kunga, kam tīk viņa baušļi, varena uz zemes būs viņa sēkla, svētīta būs sirdsskaidro paaudze, labumi un bagātība būs viņa namā, viņa taisnība ilgs vienmēr! Tumsā atspīdēja gaisma sirdsskaidrajiem – žēlīga, žēlsirdīga un taisnīga! Labi vīram, kas devīgi aizdod, kas savas lietas taisnīgi kārto! Jo nemūžam to nekur nepadzīs, par piemiņu mūžam viņš taisns! [..] Viņš kaisa, viņš nabagiem dod, viņa taisnība ilgs mūžam, viņa stiprums celts godā! [Ps.112:1-6, 9]

mans uzkrājums

Mīļais Kungs,
Es zinu, ka Tev ir vairāk,
Daudz vairāk, ko dot
Kā jelkad kāds spētu no Tevis saņemt.

Tevī man netrūkst nenieka,
Ja vien man būtu nepieciešams,
Tu dotu – liktu zelta lietum līt pār mani.

Esi Tu mans uzkrājums,
Mans apcirknis un pieliekamais.
Tevī man ir visas pasaules dārgumi.
Ja vien Tu man esi,
Man visa kā ir gana.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.