264. Kur un kad mēs varam lūgt?


Ne asaras vairs

1891.gada Krieviju izpostīja neraža, kas aptvēra vairāk kā 900 000 kvadrātjūdzes, un bads, kas nogalināja ap pusmiljonu cilvēku. Bojā gājušo vidū bija arī daudz dievbijīgu kristiešu, kuru bērniem nācās cīnīties par izdzīvošanu vēl vairākus gadu desmitus.

Ne asaras vairs

Mūsdienās situācija ir līdzīga. Kristieši visā pasaulē sastopas ar lielām grūtībām dzīvē. Reizēm šādās situācijās rodas kārdinājums atteikties no Dieva un dzīves.

Ja jūs esat nonākuši grūtībās, izlasiet Atklāsmes grāmatas 6. – 8. nodaļas! Šī Bībeles daļa skaidro, ka grēka izpostītajā pasaulē pat kristiešiem sagaidāmas problēmas. Tomēr daudz svarīgāk ir tas, ka jūs varat paļauties uz savu debesu Tēvu, kas “nožāvēs visas asaras no viņu [jūsu] acīm” caur jūsu Kungu Jēzu Kristu (Atkl.7:17).

CAURI GRŪTĪBĀM – AR KRISTU

Mūsu debesu Tēvs nekad nav solījis saviem bērniem, ka viņu dzīvē ciešanu nebūs. Atklāsmes grāmata nepārtraukti liecina par grūtībām un vajāšanām, kas jāpacieš kristiešiem (Atkl.1:9; 2:10; 3:10; 6:9-11; 12:17; 13:7; 16:6; 18:24). Lai šī patiesība jūs neskumdina, – tai vietā, šīs cīņas karstumā atzīstiet, ka ir kāds cits iemesls, lai sekotu tam Kungam!

Sekojiet tam Kungam, jo Viņš jūs vada visu grūtību laikos. Viņš ir tas, kas balsta jūs vajāšanās un ciešanās. Atklāsmes grāmata skaidro, ka Viņš ved jūs prom “no lielām bēdām”, kuras jums ir šajā grēka salauztajā pasaulē (Atkl.7:14), lai Viņš varētu “nožāvēt visas asaras no jūsu acīm” (Atkl.7:17).

IEDROŠINIET VIENS OTRU KRISTŪ

Diemžēl, daži viltus pravieši ir samulsinājuši ļaudis mācot, ka, ja seko Kristum, var cerēt uz dzīvi bez ciešanām, grūtībām un asarām. Daudzi ar sajūsmu ir uzņēmuši šo ideju. Tomēr, kad viņu stāvoklis neuzlabojas, viņi zaudē savu ticību un novēršas no Dieva vai arī domā, ka Dievs viņus soda par nepietiekamu ticību.

Neticiet šiem viltus mācītājiem! Klausieties, ko saka jūsu Kungs! Pirms došanās krusta nāvē, Jēzus saviem sekotājiem paskaidroja: “Pasaulē jums ir bēdas; bet turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis!” (Jņ.16:33). Nemēģiniet viens otru uzmundrināt ar lētiem solījumiem, labāk iedrošiniet viens otru ar Kristus vārdu. Kristieši necenšas izvairīties no bēdām. Taču, kā Sv.Pāvils saka: “Priecājieties ar priecīgajiem, raudiet ar tiem, kas raud…nesiet cits cita nastas, tā jūs piepildīsiet Kristus likumu” (Rom.12:15; Gal.6:2).

Kad dzīve šķiet bezcerīga un smaga, atcerieties, ka tas Kungs jūs nepamet. Kopā ar saviem ticības brāļiem atgādiniet viens otram, ka – pat pašā grūtākajā brīdi – Kristus jūs vada (Atkl.7:17). Ar savu vārdu Kristus apliecina, ka viņš nekad jūs nepievils un nepametīs (Joz.1:5; Ebr.13:5). Svētajā kristībā Viņš nomazgā mūsu grēkus un dāvā mums nākotni debesīs līdzās sev, kur “nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs” (Atkl.21:4). Ar Svēto Vakarēdienu tas Kungs nāk pie mums un apliecina, ka Viņa nāve un augšāmcelšanās ir uzvarējušas visu, kas cilvēkam dara ļaunu (1.Pēt.1:6). Visbeidzot, Kristus jūs vada “no lielām bēdām” uz mieru (Atkl.7:14).

KRISTUS NOŽĀVĒS JŪSU ASARAS

Kamēr vien mēs dzīvojam, mums jābūt gataviem sastapties ar problēmām un bēdām. Tomēr, līdzīgi kā šai attēlā redzamie bāreņi, vērsieties pie tā Kunga ar lūgšanām un iedrošiniet viens otru. Viņš jūs uzturēs līdz pat tai dienai, kad Viņu debesu godībā redzēsiet vaigu vaigā. Tad Dievs nožāvēs jūsu prieka asaras! (Atkl.7:9-10, 17).

KĀ ŠĪ MĀCĪBA SASKAN AR ATKLĀSMES GRĀMATU

Atklāsmes grāmatas 6.-8.nodaļās Kristus atver septiņiem zīmogiem aizzīmogoto grāmatu (apskatītiet kopsavilkumu). Ikreiz, kad Kristus atver kādu no zīmogiem, Viņš atklāj cilvēka grēka sekas: tirānija, karš, bads un nāve (Atkl.6:1-8). Piektais zīmogs brīdina, ka Dieva tautai lemtas papildus ciešanas, ko sagādā vajāšanas (Atkl.6:9-11).

Neskatoties uz šīm grūtībām, Kristus atver sesto zīmogu, lai atklātu, ka, par spīti Dieva dusmām pret cilvēci (Atkl.6:12-17), viņš sargā savu baznīcu, ko apzīmē ar “144 000″ (Atkl.7:1-8), zemes virsū. Šis mierinājums un svētība nākotnē ļauj kristiešiem uzveikt šo laiku problēmas. Visbeidzot arī viņi varēs būt līdzās “debesu pulkiem” priekā un mierā (Atkl.7:9-17).

Birkas: , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.