353. Kas bauda Vakarēdienu sev par labu?


Konfidenciāli (Iekšējai Lietošanai)

Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. [1.Jņ.1:9]

Konfidenciāli (Iekšējai Lietošanai)

Evaņģēlijs par grēku piedošanu attiecas tikai uz patiesiem kristiešiem, kuri patiešām atzīst un jūt savus grēkus.

Pārējie – raupjie, neprātīgie ļaudis, kas savus grēkus neatzīst un nesajūt, nespēj saprast šo artikulu par grēku piedošanu. Lai arī tie dzird, ka šīs lietas tiek sludinātas, viņiem tās vēl arvien paliek apslēptas.

Turpretī patiesiem kristiešiem, kuri jūt savu grēku, ticība grēku piedošanai sniedz mierinājumu: viņi ir kristīti, dzird Evaņģēliju, saņem Absolūciju un Svēto Sakramentu, ticēdami šim Dieva vārdam. Jo Dievs šo dārgumu – grēku piedošanu – ir ietvēris savā Vārdā un Sakramentā un pavēlējis, lai mēs tam ticam.

Tādēļ arī Evaņģēlija pasludinājums, Kristība, Absolūcija un Sakraments ir iestādīti, lai mēs arvien vairāk stiprinātu savu ticību grēku piedošanai.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.