81. Kādam prātam mums ir jābūt pret savu tuvāko?Mācība par Svēto Trīsvienību

Lai gan Svētie Raksti māca, ka Dievs ir Tēvs, tomēr tie nepārprotami māca arī, ka Dēls un Svētais Gars ir Dievs. Tā vēstulē korintiešiem vārds “Kungs” tiek attiecināts arī uz Jēzu [1.Kor.12:3]. Tātad Jēzus tika saukts tajā pašā vārdā – Kungs, kas pēc jūdu paraduma aizstāja Dieva vārdu – “Jahve”. Arī apustulis Toms sauc Jēzu par Kungu, un Jānis sava evaņģēlija pašā iesākumā apliecina, ka “Vārds bija Dievs”. Arī jūdu augstie priesteri Jēzus apgalvojumus par Sevi saprata viennozīmīgi – Viņš ir zaimotājs, jo sauc Sevi par Dievu [Mt.26:64-65].

Lasīt tālāk »Draudzes nams apzīmēts ar vēstījumu

Kārdifas Apvienotās reformātu draudzes nams apzīmēts ar stilizētu grafiti vēstījumu par Jēzu Kristu.

Draudzes nams apzīmēts ar vēstījumu

Lasīt tālāk »


Ar Jēzus nāvi saistītie fakti

Jēzus nāve un augšāmcelšanās ir savstarpēji nešķirami saistītas. Piezīmēs, ko Viņš izteica par Savām ciešanām, vienmēr tika pieminēta augšāmcelšanās. Mēs redzēsim augšāmcelšanos tikai tad, ja būsim pārliecināti, ka Jēzus patiešām nomira. Ja pētīsim sīkās norādes, ko Talmuds un romiešu likumi sniedz par nāves soda izpildi, tad sapratīsim rūpību, ar kādu nāves spriedums tika novests līdz noslēgumam.

Ar Jēzus nāvi saistītie fakti

Lasīt tālāk »


Ceturtās lūgšanas teksts

Ko nozīmē Tēvreizes ceturtās lūgšanas teksts: “mūsu dienišķo maizi dod mums šodien”?

Ceturtās lūgšanas teksts

Lasīt tālāk »


Aicināti dzīvot ticībā uz to Kungu

“Klausies, Israēl! Kungs, mūsu Dievs, ir viens Kungs! Mīli Kungu, savu Dievu, ar visu sirdi, visu dvēseli un visu spēku!” (5.Moz.6:4-5)

Aicināti dzīvot ticībā uz to Kungu

Lasīt tālāk »


Labklājības evaņģēlija sludinātājs atzinies maldu izplatīšanā

Slavenais labklājības evaņģēlija sludinātājs Benijs Hins nācis klajā ar negaidītu paziņojumu, atzīstoties, ka daudzus gadus esot izplatījis maldu mācības.

Labklājības evaņģēlija sludinātājs atzinies maldu izplatīšanā

Lasīt tālāk »